Child pages
  • Werkverdeling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vertalers gezocht!

Als je wilt meewerken aan de Nederlandse vertaling van Sakai, vul dan je gegevens in de tabel Vertaalteams. Voeg vervolgens de naam van je instelling dan toe aan de tabel Toolindeling in de kolom Verantwoordelijk.

Vertaalteams

De volgende instellingen/personen zijn bezig met de vertaling van Sakai.

Instelling

Contactpersoon

LOI

Mark Breuker

Portfolio4u

Jim Doherty

A New Spring

Walter Brand

Edia

Jaeques Koeman

Procedure

Vertalers kunnen commit rechten krijgen op properties files in de Sakai source trunk (aan te vragen via Beth Kirschner). Wanneer er significante wijzigingen zijn aangebracht in de vertalingen kan een verzoek (middels een JIRA ticket) worden gedaan om te vertalingen uit de trunk te mergen met de maintenance branche. Lees meer...

Toolindeling

Hieronder staat een overzicht met wie verantwoordelijk is voor de vertaling van welke tool. Wanneer je vertaalfouten tegenkomt in een tool waar iemand anders verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de verantwoordelijke persoon.

Core & Provisional tools

Tool ID

Tool Name

Verantwoordelijk

Opmerkingen

blogger

Blogger

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

osp.evaluation

Evaluations

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

osp.glossary

Glossary

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

osp.matrix

Matrices

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

osp.presTemplate

Portfolio Templates

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

osp.presentation

Portfolios

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

osp.reports

Reports

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

osp.synoptic

Synoptic

 

 

osp.synoptic.design.publish

Design and Publish

 

 

osp.wizard

Wizards

 

 

sakai.admin.prefs

Administrator's Preferences Tool

 

 

sakai.aliases

Admin: Alias Editor

 

 

sakai.announcements

Announcements

 

 

sakai.archive

Admin: Archive Tool

 

 

sakai.assignment

Assignments

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.chat

Chat Room

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.createuser

New Account

 

 

sakai.discussion

Discussion

 

 

sakai.dropbox

Drop Box

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.gradebook.tool

Gradebook

LOI

 

sakai.help

Help Documentation

 

 

sakai.iframe

Web Content

 

 

sakai.iframe.myworkspace

My Workspace Information Display

 

 

sakai.iframe.service

Service Information Display

 

 

sakai.iframe.site

Site Information Display

 

 

sakai.mailbox

Email Archive

 

 

sakai.membership

Membership

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.memory

Admin: Memory / Cache Tool

 

 

sakai.messagecenter

Message Center

LOI

 

sakai.metaobj

Forms

 

 

sakai.motd

Message Of The Day

A New Spring

(under construction)

sakai.news

News

 

 

 

sakai.online

Admin: On-Line

 

 

sakai.podcast

Podcasts

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.poll

Polls

A New Spring

 

sakai.postem

Post'Em

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.preferences

Preferences Tool

Edia

 

sakai.presence

Presence Tool

 

 

sakai.presentation

Presentation

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.profile

Profile

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

 

sakai.realms

Admin: Realms Editor

 

 

sakai.resetpass

Reset Password

A New Spring

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.resources

Resources

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.rwiki

Wiki

Edia

 

sakai.samigo

Tests & Quizzes

 

 

sakai.schedule

Schedule

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.scheduler

Job Scheduler Based On Quartz

LOI

 

sakai.search

Search

 

 

sakai.sections

Section Info

LOI

 

sakai.singleuser

Account

Edia

 

sakai.site.roster

Roster

Edia

 

sakai.sitebrowser

Site Browser

 

 

sakai.siteinfo

Site Info

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.sitemanage

Admin: Site Management

 

 

sakai.sites

Admin: Sites Editor

 

 

sakai.sitesetup

Worksite Setup

LOI

 

sakai.su

Admin: Become User

 

 

sakai.summary.calendar

Calendar

 

 

sakai.syllabus

Syllabus

 

 

sakai.synoptic.announcement

Recent Announcements

A New Spring

(under construction)

sakai.synoptic.chat

Recent Chat Messages

 

 

sakai.synoptic.discussion

Recent Discussion Items

 

 

sakai.users

Admin: User Editor

LOI

Bijgewerkt voor 2.5

Contrib tools

Tool ID

Naam

Verantwoordelijk

Opmerkingen

sakai.mneme

Mneme

LOI

Bijgewerkt voor Mneme 1.1.8

sakai.sitestats

Site Stats

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

sakai.sitestats.admin

Site Stats

Portfolio4u

Bijgewerkt voor 2.5

Jira taken

status key summary assignee resolution updated

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

  • No labels